29 juli 2017 bijeenkomst

Verslag bijeenkomst 29 juli 2017.

Voorzitter Cor Sterkenburg verwelkomt de 15 aanwezigen en geeft aan dat dit een bijzondere bijeenkomst is voor de VVRS. Hij is er vanaf de oprichting bij geweest en vindt het moeilijk om de naderende opheffing i.v.m. de definitieve oprichting van het samenwerkingsverband in de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers mee te maken.
Zoals het er nu naar uitziet is dit de laatste bijeenkomst voor eigen leden VVRS.
Door het FNG bestuur wordt toegewerkt naar een definitieve samenwerking als stichting per 1 januari 2018.
De “Lichtjesavond” op 4 november 2017 is de laatste onder VVRS vlag.

Secretaris Rikus Scholing toonde aan de hand van een PowerPoint presentatie de situatie van voor 2014 en de tot nu toe uitgevoerde wijzigingen en de nieuwe situatie per 2018.
Hier de presentatie in pdf.

Ook de argumenten voor deze grote fusie tussen de lotgenotenorganisaties en de gevolgen voor nabestaanden en sympathisanten passeerden de revue.

Meest opvallende wijziging was de fusie tussen de Stichting Dag Herdenken Geweldslachtoffers en de Nationale Stichting Muur tegen Geweld tot Stichting Herdenken Geweldslachtoffers.
Het onderdeel belangenbehartiging, de geboekte resultaten, lopende zaken en een gesprekspartner voor de officiële instanties is voor de nabestaanden een duidelijk signaal dat de samenwerking binnen de FNG noodzakelijk is.
De belangrijkste pijlers van de Stichting FNG zijn:

  • Belangenbehartiging
  • Organiseren informatiebijeenkomsten/activiteiten

De belangrijkste pijlers van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers zijn:

  • Organiseren Dag Herdenken Geweldslachtoffers
  • Beheren Muur tegen Geweld
  • Organiseren Ceremonie plaatsen naamplaatjes
  • Organiseren Lichtjesavond vanaf 2018

Het was voor een aantal aanwezigen wel even moeilijk te accepteren, maar zoals het de laatste jaren ging kon het ook niet verder.
Tijdens de afsluitende BBQ was er voldoende gelegenheid om hierover na te praten.